Programma

15.30 uur

Plenair Programma o.l.v. dagvoorzitter Eveline van Rijswijk

Sprekers:
Mw. Prof.dr.ir. drs. Hester Bijl,vice rector magnificus en lid van het College van Bestuur Universiteit Leiden
Mr. Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool.
Thema: reflectie en uitdagingen; een gesprek over hoger onderwijs in Den Haag, waarbij we zowel terugblikken als vooruitblikken op de samenwerking en de perspectieven voor de stad.

Key Note spreker:
Prof.dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven; Universiteitshoogleraar, Hoogleraar Ethiek en Technologie aan de TU Delft en Editor in Chief van "Ethics and Information Technology".
Thema: Hoe kunnen onderwijs en onderzoek bijdragen aan de stad Den Haag in de 21ste eeuw?

  • Discussie met de spreker en de genodigden in de zaal
  • Afsluitende stoespraak door Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal
  • Culturele afsluiting
17.00 uur         Netwerkborrel
18.00 uur Einde programma

 

Thema:
Graag nemen we u mee in een gesprek over hoger onderwijs in Den Haag, waarbij we zowel terugblikken als vooruitblikken op de samenwerking en de perspectieven voor de stad:

Den Haag ontwikkelt zich steeds meer tot een kennisstad. In de afgelopen jaren zijn universitair onderwijs en onderzoek en het aantal internationale studenten en kenniswerkers in Den Haag fors gegroeid. Een belangrijke factor voor Den Haag was hierbij de aantrekkingskracht van het hier aanwezige bijzondere ecosysteem van nationale bestuur en internationale diplomatie waar organisaties werken aan global challenges en vraagstukken van vrede, recht en veiligheid in de wereld. Het economisch belang van deze groei voor de stad is evident. Maar er is nog een ander belang. De hiervoor genoemde global challenges zijn ook direct voelbaar in de stad: veiligheid in wijken, langer gezond thuis wonen, armoede, energietransitie zijn complexe opgaven waar we ons in Den Haag als stad in transitie voor gesteld zien staan in de komende jaren. Het gaat daarbij zowel om oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als om het benutten van kansen voor economische vernieuwing. Zoals bijvoorbeeld in het proefproject in Den Haag Zuidwest waar geëxperimenteerd wordt met slimme ICT en andere technologische oplossingen om mensen langer gezond thuis te laten wonen. Deze uitdagingen vragen om nieuwe ideeën en nieuwe coalities. De universiteiten en hogescholen zijn partijen bij uitstek die de stad kunnen helpen innoveren. Wat is daarvoor nodig van beide kanten? Hoe kan de stad als leeromgeving bijdragen aan het hoger onderwijs? Hoe draagt het hoger onderwijs bij aan de identiteit en het toekomstperspectief van steden? En hoe kunnen universitair en hoger beroepsonderwijs hierbij complementair opereren?

In het tweede deel spitsen we deze vraag toe op het internationaal profiel van Den Haag als stad van vrede en recht in de 21ste eeuw.

Prof. Jeroen van den Hoven neemt ons mee in het verhaal hoe de hoger onderwijsinstellingen, in wisselwerking met bedrijven, overheid en internationale organisaties kunnen bijdragen aan een “Den Haag, stad van vrede en recht 2.0”? Een stad die haar internationale reputatie behoudt als stad waar de verdragen van de toekomst worden besproken, gesloten en nageleefd; bijvoorbeeld op het gebied van cyber security, internet en privacy, autonome wapensystemen; waar aan innovatieve oplossingen wordt gewerkt met de inzet van technologie, ICT en analyses van big data, zowel voor betere humanitaire hulpverlening in crisisgebieden als voor het voorkomen van conflicten.

Oh Oh Introfestival:
Van 27 augustus tot 31 augustus worden alle nieuwe studenten voorgesteld aan de stad.

Het bruist van de activiteiten in die week: OH OH Karavaart, een boottocht voor eerstejaars door de Haagse binnenstad. OH OH CITY TOURS naar culturele instellingen en donderdag 30 augustus een spetterende afsluiter van de week het OH OH INTRO-festival van 15.00 uur tot 23:00 uur op het Lange Voorhout.

Dit is hét moment voor studenten om het studiejaar in te luiden met muziek, amusement en informatie over studeren in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd door de organisatie om dit festival te bezoeken en een bezoek te brengen aan de VIP-bar naast het hoofdpodium.

Meer informatie over het OH OH Festival kunt u terug vinden op de website